Munkatársaink csoportprogramokat szerveznek fiatal felnőtteink számára a kommunikáció és a társas kapcsolatok javítása érdekében. Heti rendszerességgel hitoktatáson, sportfoglalkozáson, illetve művészeti terápián vehetnek részt közösségi helyiségeinkben.
 

Az intézmény - a fiatalok fizikai ellátásán túl - gondoskodik a érzelmi nevelésükről, illetve megfelelő mentálhigiénés és egészségügyi ellátásukról, aktív, egyéni szociális munkával kísérjük fiataljainkat. Az otthon a fentiek mellett pszichológiai, jogi segítséget is nyújt.
 

Feladatunknak tartjuk, hogy klienseink jövőjének megalapozása érdekében segítség nyújtásunk az Otthonteremtési támogatás megigénylésében. A támogatásban részesülő ellátottunk számára is biztosítja otthonunk az utógondozást.
 

Szem előtt tartjuk a fiatal felnőttek életkorához, fejlődési szükségleteihez igazodó gondozást, amely elengedhetetlenül fontos az egészséges személyiségfejlődésük biztosításában.
 

Munkánk során figyelünk az egyenlő bánásmód követelményeire, valamint arra, hogy az ellátás igénybevétele önkéntesen történjék. (A nevelésbe vételhez hasonlóan a gyámhivatal határozata alapozza meg, de ugyanakkor minden esetben a gondozottak kérelme alapján történik.)

 
banner - Műhely

banner - 1%

banner - ParaArt