Családok átmeneti otthona

ÁLTALÁNOSAN A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAIRÓL:

A Családok Átmeneti Otthona gyermekjóléti alapellátás keretében, átmeneti gondozást nyújtó intézmény.

Befogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét, valamint a válsághelyzetben lévő, bántalmazott, vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerült anyát és gyermekét.

Biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását, és befogadja otthontalanná vált szüleit, ezáltal lehetővé téve a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást, és a szükség szerinti ellátást.

Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.

A szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt.

Közreműködik az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Az otthonban egy intézményvezető, két családgondozó, és három gondozó látja el a feladatokat.

Az intézmény dolgozói a családok számára, a velük együtt kidolgozott gondozási terveknek megfelelően családgondozást, életvezetési tanácsadást, fejlesztést, munkahely keresést, a saját lakáshoz való hozzájutásban segítséget biztosítanak.

Felvétel esetén a család és az intézmény vezetője, valamint a családgondozó megállapodást kötnek. A megállapodás tartalmazza az otthon által nyújtott szolgáltatásokat, a térítési díj összegét, az ellátás időtartamát, és a jogviszony megszűnésének eseteit.

Az intézmények elérhetősége:

  • Családok Átmeneti Otthona,Érd:

Intézményvezető: Godó Beáta
Cím: 2030 Érd, Borszéki utca 20.
Telefon: 06-23/376-608, 06-70/428-2653
E-mail: lampas92csao@freemail.hu

  • Erzsébet Családok Átmeneti Otthona:

Intézményvezető: Tóth Éva
Cím: 1073 Budapest, Kertész utca 24-28. IV. emelet
Telefon: 06-70/364-62-09
E-mail: erzsebetcsao@gmail.com

Az Erzsébet Családok Átmeneti Otthona kizárólag VII. kerületi lakosokat fogad.