Munkáltatóknak

Foglakoztatási programunk további kiemelt pillérei:

Támogatott foglalkoztatás szervezése

Potenciális munkáltatók részére fogyatékkal élő megváltozott munkaképességű, alkalmazottak foglalkoztatásának előkészítése, megszervezése és teljes koordinálása a rehabilitációs hozzájárulás (a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (1) bekezdése értelmében a munkáltatónak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 25 főt, és nincs a foglalkoztatotti állományában megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállaló. A hozzájárulás összege: 964 500 Ft/fő/év. Egy fogyatékkal élő részmunkaidős (4 órás) dolgozó éves foglalkoztatási költsége lényegesen a hozzájárulás alatt van.) kiváltásával.

Kiknek ajánljuk

 • költségvetési intézmények,
 • piaci szereplők,
 • bármely 25 főnél nagyobb állománnyal működő szervezet.

Mi a támogatott foglalkoztatás?

 • Kétirányú támogatás;
 • Nem csak a sérült ember integrált munkaerőpiacon való elhelyezése, és a munkahely/munkavégzés kultúrájának betanítása, hanem egy komplex gazdasági és humánerőforrás csomag;
 • A támogatott foglalkoztatásban résztvevő alkalmazottak létszámától függően akár külön, védett foglalkoztatási egység létrehozása;
 • Folyamatos szakemberi jelenlét a megváltozott munkaképességű, sérült dolgozók mellett a munkafolyamatok kisérésére;
 • Teljes spektrumú támogatás: a munkaerő kiválasztásától, a szerződésen, a munkakör kialakításán keresztül, a munkafolyamatok betanulásán át a munkavégzés napi kíséréséig.

A támogatott foglalkoztatási program szolgáltatásai

Tájékoztatást adunk a munkáltatóknak a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállaló képességeiről;

Naprakész információkat adunk az érintett munkavállalók foglalkoztatásához az igénybe vehető támogatási lehetőségekről;

Folyamatos segítséget biztosítunk az érintett munkavállalók munkahelyi betanításában, valamint a munkahelyi beilleszkedésüknek megkönnyítésében (mindkét fél felkészítése, pl. a vállalati kultúra és viszonyrendszerek átadása az érintett munkavállalónak);

Segítséget nyújtunk a felmerülő munkahelyi problémák kezelésében, a munkahelyi környezet érzékenyítésében.

A megváltozott munkaképességű dolgozó személyes mentorálása.

Az illetékes munkaügyi központokkal a bértámogatási programokban együttműködünk a megváltozott munkaképességű dolgozói keret feltöltése érdekében.

II. Szervezeten belüli foglalkoztatás

A foglalkoztatási kötelezettséggel érinttet munkáltatóknál a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat Szervezetünk és annak munkatársai végzik egy védett részleg kialakításával, koordinálásával. Társaságunk a munkavállalók mellé biztosít munkahelyi szociális segítőt, szakmai koordinátort továbbá a központi koordinációt. Szervezetünk biztosítja a dolgozók folyamatos felügyeletét és a speciális foglalkozatás munkafolyamatainak kialakítását, szervezését, irányítását.

Szükség esetén megszervezzük mozgássérült, és közlekedésben akadályozottak részére a speciális szállító szolgálat igénybevételét. Szakembereink folyamatosan figyelik, és nyomon követik a programban dolgozó sérültek szomatikus és pszichés állapotát, az esetleges változást dokumentálják, törekednek a folyamatos fejlesztésre. Biztosítjuk továbbá a munkahelyi esetmenedzselést, konfliktuskezelést.

Mindemellett szoros kapcsolatot építettünk ki, tartunk fent a térség önkormányzataival, szakhatóságaival, érdekvédelmi és társszervezeteivel. Törekszünk a térség szociális osztályaival, alapszolgáltatási központjaival, azok szakembereivel való folyamatos együttműködésre, közös munkára.

Célunk, hogy az egyén adottságainak legmegfelelőbb munkafeltételeket teremtsük meg. Fokozott figyelmet fordítottunk a munkamotiváció növelésére, ez alapján fontosnak tartjuk, hogy sérült dolgozóink átérezzék az alkotás, a siker örömét.

A programok jótéteményei:

 • Költségmegtakarítás
 • Hasznos munkaerő szerzése
 • Arculat formálás
 • Társadalmi szerepvállalás
 • Szociális profit

Társaságunk a térség munkaügyi központjaival közel 20 éves, folyamatos és szoros együttműködést, és kitűnő kapcsolatot tudhat maga mögött. Számos sikeres (pl: TÁMOP, VEKOP, KF) munkabér, útiköltség támogatási pályázatot nyújtott be és koordinált a szerződött partnerek foglalkoztatási programjának további eredményessége érdekében.

Szervezetünk több, a versenyszférában működő piaci szereplővel is dolgozott, dolgozik a foglakoztatás megszervezésével, koordinálásával.

A foglalkoztatási programokról több szakmai, megyei konferencián tartottunk előadást.

A szükséges szakértői véleményeket, állásfoglalásokat, irányadó módszereket Szervezetünk az elmúlt években felkutatta, beszerezte.

A fent bemutatottak híven tükrözik, hogy Szervezetünk több, jól kialakított foglakoztatási programokkal rendelkezik. Tapasztalt szakembercsoporttal, kidolgozott, tervezhető, fenntartható és költséghatékony struktúrákkal tudja a leírt feladatot elvégezni. A foglalkoztatással csökkentve a térség lakosságának fogyatékkal élő munkanélküliek a számát, ezáltal életminőségüket jelentősen javítva, a vitathatatlanul magas szociális profitot kialakítva.

Elérhetőségeink:
Lámpás Műhely

Intézményvezető: Szabó Orsolya

Email: lampasmuhely@gmail.com
Telefon: 06-70-319-5643