Lakóotthonok

AZ INTÉZMÉNY CÉLJA, FELADATAI

Az Intézmény célja segíteni az értelmi /hallás-, mozgás-, és halmozottan/ sérült emberek lakóotthonos lakhatását, és a lehetőségekhez mérten felkészíteni őket a társadalomba való beilleszkedésre.

Intézményünk a normalizációs és integrációs filozófia szellemében működik, ez alatt azt értjük, hogy lakóink olyan környezetbe tudjanak létezni, mint a velük egykorú népességben bárki.

Minden sérült személy annyi segítséget kap, amit egészségi és jelenlegi állapota megkíván ahhoz, hogy minél hatékonyabban el tudjon helyezkedni a társadalom normál közösségeiben.

ELLÁTOTTAK KÖRE, A CÉLCSOPORT JELLEMZŐI

Olyan értelmi sérült személyek, akik a 16. évüket már betöltötték, de a 62. életévüket még nem. Értelmi /hallás-, mozgás-, és halmozottan/ sérült személyek.

I/2000. SZCSM. Rend. 89. § (1) A lakóotthonba az a személy helyezhető el, aki

b) elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez,

(2) A lakóotthonban – a szociális intézményből történő áthelyezés esetén – az (1) bekezdésben foglaltakon túl az a személy helyezhető el, aki az egyéni gondozási és egyéni fejlesztési terv részét képező egyéni fejlesztő program lezárását követően elfogadja a kihelyezést.

(3) A lakóotthonban ellátottakat próbaidővel is fel lehet venni. A próbaidő tartama hat hónapnál hosszabb nem lehet.

(4) A lakóotthonban azonos és különböző típusú betegségben, fogyatékosságban szenvedő személyek egyaránt elhelyezhetők, figyelemmel kell azonban lenni az ellátást igénybe vevőkről készített szakorvosi véleményre.

Az ápoló, gondozó célú lakóotthonban biztosítani kell az ellátottak folyamatos ápolását, gondozását és felügyeletét, valamint

a) étkezés,

b) munka jellegű foglalkoztatás megszervezése,

c) pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás,

d) egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok),

e) szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények),

f) sportszerek használatának biztosítása.

(2) A lakóotthonban a szociális segítő szervezi a foglalkoztatást, a szabadidős programokat.

b) a személyre szóló fejlesztő foglalkozásokat,

c) szükség esetén az ellátottak szállítását.

(1)     A lakóotthon erre vonatkozó igény esetén biztosíthatja az ellátást igénybe vevőről gondoskodó szülő, hozzátartozó – a lakóotthonra engedélyezett férőhelyszámon felül történő – elhelyezését feltéve, hogy az együttélést a fogyatékos személy állapota indokolja.

(2)     A lakóotthon a házirendben szabályozott esetekben – a lakóotthonra engedélyezett férőhelyszámon felül – elhelyezést biztosíthat az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermekének. A kiskorú gyermek elhelyezésének biztosítása alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül.

(3)     A normális napi életritmus kialakítása kapcsán figyelemmel kell lenni

a., a munkavégzésre, a szabadidő eltöltésére,

b., a munka és a szabadidő megfelelő arányára,

c., továbbá a lakóotthon fenntartásában vállalt feladatok ellátására.

Alapelv: igazodni kell a fogyatékos ember szükségleteihez, a jó lakóotthon válasz egy körvonalazott, megfogalmazott igényre.

– A lakóotthonaink központi fűtéssel, hideg-melegvíz ellátással, étkezős konyhával, önálló fürdőszobákkal, mosógéppel rendelkeznek.

– a lakóotthon berendezéséről az intézmény gondoskodik, de lehetőség van saját bútor használatára is,

– a lakóotthonban a karbantartási feladatokat az intézmény látja el.

A lakóotthon szolgáltatásai /I/2000. SZCSM. Rend. 95 §/:

(1) Az ellátást igénybe vevő a lakóotthontól a következő szolgáltatásokat igényelheti:

a., étkezés,

b., munka jellegű foglalkoztatás megszervezése,

c., pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás,

d., egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok),

e., szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények),

f., sportszerek használatának biztosítása.

(2) A lakóotthonban a szociális segítő szervezi a foglalkoztatást, a szabadidős programokat.

Az intézmény elérhetősége:

Intézményvezető: Frankel Erika
Székhely: 2114 Valkó, Arany János utca 15.
Iroda: 1131 Budapest, Tomori u. 23./fsz.
email: lampas92elo@gmail.com
Telefon: 061-239-6690; 0630-585-5897

 

Jelentkezés, előgondozás:
Kriványi-Zságer Anna, 06 70 675-3740, lampas92elo@gmail.com

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

1-csatolando-dokumentumok

2-kerelem

3-egeszsegi-allapotra-vonatkozo-igazolas

4-jovedelemnyilatkozat

5-vagyonnyilatkozat