Csömör

II. Ellátási terület: Csömör, Nagytarcsa, Valkó, Zsámbok, Kóka, Dány

A Szolgálat a vele született vagy szerzett fogyatékosságban szenvedő embereknek és hozzátartozóiknak kíván segítséget nyújtani. Elsősorban azok számára, akik fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

Szolgáltatásainkat továbbá igénybe vehetik az idős, beteg –állapotuk alapján fogyatékkal élőnek minősülő- rászorulók is.

Szolgáltatások köre:

Személyi segítés
Célja a lakáson belüli, a mindennapi élethelyzetekben való segítségnyújtás, a lakáson kívüli ügyintézés, kíséret.
Az ügyféllel közösen alakítjuk ki az elvégzendő tevékenységek körét és az igénybevétel gyakoriságát.

Szállító szolgáltatás
Biztosítja az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. A hozzánk fordulókat –igényük szerint- elszállítjuk kórházba, orvoshoz, bevásárolni, uszodába, rokonaihoz, stb.
A szállító szolgáltatás igénybe vehető munkanapokon-, rendszeresen vagy alkalomszerűen, egyeztetés alapján.

Információnyújtás, tanácsadás
Tájékoztatás a különböző szociális ellátásokról, a fogyatékos személyeket megillető jogokról és támogatási lehetőségekről, érdekképviseleti szervezetekről, a fogyatékkal élőket ellátó és az őket segítő intézményekről, civil szervezetekről.

A Szolgálat elérhetősége:
Szolgálatvezető: Csíkiné Sári Adél
Székhely: 2114 Valkó, Arany János u. 15.
E-mail: lampas.tamogato@gmail.com
Telefon: 0670-361-3244

Szükség esetén felkeressük otthonában vagy egyéb egyeztetett helyszínen!

Térítési díjak:

Személyi segítés: 250 Ft/óra (jövedelemtől függően)

Szállító szolgáltatás:

  • személygépkocsival: 50 Ft/km
  • mikrobusszal: 120 Ft/km (egységesen, jövedelemtől függetlenül)

A szolgáltatást napi szinten igénylők kedvezőbb térítési díjat, havi átalányt fizetnek. További térítési díj kedvezmény egyedi elbírálás alapján történik.

Információnyújtás, tanácsadás: térítésmentes