Támogató Szolgálat – Dunakeszi

Ellátási terület: Göd, Dunakeszi, Fót

Szolgáltatások köre:

 • személyi segítés
 • gondozási feladatok ellátása (személyi-, környezeti higiéné biztosítása, tisztálkodás, öltözködés, étkezés, stb.)
 • segítségnyújtás a mozgatásban, járás gyakoroltatásában, bevásárlásban,
 • különböző intézményekbe való eljutásban
 • gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében, használatában
 • hivatali ügyintézésben, szükséges nyomtatványok kitöltésében
 • egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevételében
 • kísérés (munka, oktatás, képzés, sport, szabadidős, kulturális tevékenységekhez)
 • felügyelet
 • mentális, pszichés törődés, segítő beszélgetés, életviteli tanácsadás

Szállító szolgálat:

 • szállítás a közszolgáltatást nyújtó intézményekbe: polgármesteri hivatalba, gyámhivatalba, munkaügyi központba, bíróságra, hatóságokhoz, stb.
 • szállítás az egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz: háziorvoshoz, szakorvosi bizottságokhoz, kórházba, gyógytornára, fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézményekbe, családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz
 • szállítás kulturális és egyéb szolgáltatókhoz: oktatási intézményekbe, múzeumba, könyvtárba, kulturális, sport és szabadidős rendezvényekre
 • érdekképviseleti szervekhez, postára, bankba, bevásárlóközpontba, szakboltokba

Információnyújtás, tanácsadás:

 • információk a szociális ellátásról, a fogyatékos személyeket megillető jogokról és támogatási lehetőségekről, érdekképviseleti szervezetekről, fogyatékosokat ellátó intézményekről és fogyatékosokat segítő alapítványokról, civil szervezetekről
 • szükség szerint ügyintézés, tanácsadás, pl.: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, stb.

Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?

A bejelentkezés történhet személyesen vagy telefonon az igénybevevő vagy családtagja részéről.

A szolgáltatásokat azon fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe, akik:

 • fogyatékossági támogatásban
 • magasabb összegű családi pótlékban
 • vakok személyi járadékában részesülnek.

Szolgáltatásaink minden munkanap, hétfőtől péntekig, 8-16 óráig vehetők igénybe.

Szükség esetén felkeressük otthonában vagy egyéb egyeztetett helyszínen.

Elérhetőségek:
Szolgálatvezető: Tóth Rebeka
Székhely: 2114 Valkó, Arany János u. 15.
Iroda: 2121 Dunakeszi, Barátság u. 23.
E-mail: lampas.tamogato@gmail.com
Telefon: 06 70/313 00 70

Térítési díjak:

Göd, Dunakeszi, Fót településeken:

Személyi segítés az ellátottak jövedelmi viszonyai alapján: 450 Ft/óra

Szállító szolgálat (egységesen-, jövedelemtől függetlenül): 90 Ft/km

A szállító szolgálatot napi szinten igénybe vevők egyéni megállapodás és a jövedelemviszonyuk alapján havi átalányt fizetnek.

Az információnyújtás és tanácsadás térítésmentes szolgáltatás.